Advocaat financiële zaken

FINANCIËLE ZAKEN – Strafzaken met een financieel karakter zijn er in vele soorten en maten.
Het ligt voor de hand om in dit kader te denken aan bijvoorbeeld witwassen, fraude, oplichting en valsheid in geschrifte, natuurlijk beschikken wij over de expertise om u ook in deze zaken bij te staan.

Veel minder algemeen bekend zijn de financiële consequenties die verbonden zijn aan strafzaken. Het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om goederen van een verdachte in beslag te nemen. Dat kunnen alle soorten goederen zijn: uw woning, een auto, computer of tablet, sieraden, de boekhouding van uw onderneming. Het kan voor u van groot belang zijn om tegen het beslag zo snel mogelijk een beklag in te dienen bij de Rechtbank.

Wij weten welke wegen te bewandelen. Een ander financieel aspect van een strafzaak dat enorm in kan grijpen in uw persoonlijke levenssfeer is de maatregel ‘ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel’, beter bekend als de “pluk-ze” regeling; het terug halen van ‘crimineel’ geld. Om de hoogte van het terug te halen bedrag te bepalen maakt de politie berekeningen die vaak veel hoger uitvallen, dan u zou verwachten. Onze ervaring leert dat een goed verweer kan leiden tot een afwijzing of in ieder geval een belangrijke matiging van de eis van de Officier van Justitie.