Advocaat ISD zaken

ISD ZAKEN – Als u te vaak met Politie en Justitie in aanraking komt, krijgt u het etiket “veelpleger” opgeplakt. Dit etiket kan er uiteindelijk toe leiden dat u voor een simpel vergrijp als een diefstal van een fles Port twee jaar lang onder controle komt van Justitie.
Het doel van deze langdurige controle is dat u een programma aangeboden krijgt dat veel uitgebreider is dan gewoon opsluiten en daarna reclasseringstoezicht. Het is de bedoeling dat de tijd wordt gebruikt om uw leven structureel zo te veranderen dat u na die twee jaar niet meer met Politie en Justitie in aanraking komt.
Door allerlei wachtlijsten en regels binnen de hulpverlening bestaat er echter het risico dat u een (te) groot deel gewoon vast zit in de Gevangenis.

Het is dan ook belangrijk dat u een advocaat heeft, die ervaring heeft met dit soort langdurige trajecten. Een advocaat die op tijd aan de bel kan trekken wanneer de plannen wel mooi maar niet haalbaar zijn. Een advocaat die niet nadat de maatregel is opgelegd niet meer naar u omkijkt, maar een advocaat die ook betrokken blijft in de twee jaar nadat de rechter u heeft veroordeeld en die als dat nodig is de aan u opgelegde maatregel opnieuw laat toetsen.