Advocaat jeugdzaken

ADVOCAAT JEUGDZAKEN – Wanneer je nog geen 18 jaar was toen het feit waarvan je wordt verdacht, werd gepleegd, zijn de regels van het jeugdrecht van toepassing. In de Wet is bepaald dat de rechter in het jeugdrecht moet kijken naar “het pedagogisch belang”, wat moet er gebeuren om te zorgen dat een jongere niet nog een keer bij de strafrechter komt. Dit betekent vaak dat je te maken krijgt met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering. Het kan zijn dat ook de andere gezinsleden worden betrokken in de straf. Een straf volgens het jeugdrecht kan dan ook grote veranderingen brengen in jouw dagelijks leven.

De wetgever heeft bepaald dat iedere jongere recht heeft op een door de Staat betaalde advocaat. Het is natuurlijk erg belangrijk dat deze advocaat de speciale regels ook goed kent. Wij zijn gespecialiseerd in jeugdrecht en kunnen je precies vertellen wat wel en niet mag en wat er mogelijk is.

Jongeren met een verstandelijke beperking zijn vaak in alles jonger dan je op grond van hun biologische leeftijd zou verwachten. Als zij nog geen 21 jaar zijn, is het mogelijk om aan de rechter te vragen de regels van het jeugdstrafrecht toe te passen, dit is meestal beter voor de jongere. Om de rechter te overtuigen is het belangrijk dat je een advocaat hebt, die vaker jongeren uit deze groep bijstaat. Wij hebben ruime ervaring in de bijstand aan jongeren met een verstandelijke beperking en staan hen graag bij. Als de jongere niet naar ons kantoor kan of wil komen, komen wij bij de jongere thuis.

Soms heb je helemaal geen strafbaar feit gepleegd en word je toch opgesloten, vaak voelt dat als een straf. De uithuisplaatsing van jongeren die geen strafbare feiten hebben gepleegd lijkt in zoveel opzichten op het jeugdstrafrecht, dat wij ook deze jongeren graag en vaak bijstaan. In de meeste zaken worden wij net als in het jeugdstrafrecht, door de Staat betaald.