Advocaat Slachtoffers

SLACHTOFFERZAKEN –Wie slachtoffer is van een ernstig geweld- of zedenmisdrijf heeft recht op kosteloze rechtsbijstand. U heeft als aangever een bijzondere positie binnen de strafrechtprocedure. Als strafrechtspecialisten kennen wij de ins en outs van deze procedure. Wij wijzen u niet alleen op de mogelijkheden maar ook op de beperkingen binnen het strafrecht. In overleg met u bespreken wij op welke wijze uw belang als slachtoffer het best wordt gediend.

Slachtoffer worden van een misdrijf is een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Het is belangrijk dat er iemand naast u staat die de juridische (on) mogelijkheden van u als slachtoffer binnen het strafproces helder en duidelijk voor u kan behartigen en bewaken. Als strafrechtadvocaten weten wij hoe in contact te komen met de Officier, hoe het dossier op te vragen, hoe te organiseren dat u op de Rechtbank niet in de gang de verdachte tegen komt. Wij kennen de gang van zaken bij de Politie en op de Rechtbank en wij weten waar rechters op letten.

Sinds de Wet Versterking Positie Slachtoffer hebben slachtoffer en nabestaanden in gewelds-en zedenzaken meer rechten gekregen binnen het strafrecht. Dit is voor u een goede ontwikkeling, maar het betekent ook dat u meer keuzes moet maken en meer actie moet ondernemen. Wij helpen u bij het maken van keuzes met onze kennis van de heel eigen juridische wereld van het strafrecht. Wij nemen u werk uit handen, geven u concrete adviezen en voorzien uw zaak waar nodig van juridische verweren.

Zaken waarin wij u kunnen bijstaan zijn bijvoorbeeld geweldszaken, zedenzaken, mensenhandelzaken en bijstand aan nabestaanden in moord- en/of doodslagzaken. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstarten van een artikel 12 SV procedure: een klachtprocedure wanneer een verdachte niet (verder) wordt vervolgd.

Het kan gebeuren dat u als slachtoffer tevens als getuige moet worden gehoord. Ook dan heeft u recht op bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Wij kunnen dit verhoor met u voorbereiden en u bijstaan tijdens verhoor.

Als specialisten in strafzaken weten wij ook dat het strafrecht niet voor ieder leed en alle aangebrachte schade de juiste en beste oplossing biedt. Waar nodig helpen wij u bij het maken van keuzes op basis van de bij ons zo bekende en vertrouwde mogelijkheden en beperkingen die de strafrechtprocedure biedt. Wij zijn aangesloten bij LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor slachtoffers in gewelds-en zedenzaken.