Advocaat zedenzaken

ADVOCAAT ZEDENZAKEN –Beschuldigd worden van een zedenzaak, is altijd emotioneel een zeer ingrijpende gebeurtenis. Als de beschuldiging op zichzelf juist is, is er vaak veel schaamte en is het heel erg belangrijk dat een advocaat mee helpt zoeken naar mogelijkheden om het leven na de strafzaak weer goed op te pakken.
Als de beschuldiging onterecht is, is er vaak al zoveel kapot gemaakt dat de vrijspraak maar een deel van de pijn kan wegnemen.
In alle situaties geldt dat het belangrijk is dat uw advocaat niet alleen oog heeft voor het juridisch kader en de zakelijke verdediging, maar ook heel duidelijk voor u als persoon. Uw advocaat moet ook degene kunnen zijn, met wie u in vrijheid onder strikte geheimhouding al uw gedachten kunt delen.