Geweldsmisdrijven

Dagelijks worden vele mensen slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Dit kan gaan om een “eenvoudige” mishandeling als bijvoorbeeld een vlakke hand in het gezicht, maar ook om vechtpartijen, of een gewelddadige overval waarbij geweld wordt gebruikt. Huiselijk geweld mag in dit rijtje natuurlijk niet vergeten worden.

Bij elk geweldsmisdrijf is de impact voor het slachtoffer weer anders. Bij lichtere vergrijpen kunnen slachtoffers doorgaans snel weer verder met hun leven. Bij zwaardere vergrijpen is dit soms lastiger.

Alle slachtoffers kunnen na geweldsmisdrijven behoefte hebben aan juridische ondersteuning. Soms is alleen sprake van lichamelijk letsel, vaak is er ook psychisch letsel. Schade die u als gevolg van het misdrijf ondervindt, kan verhaald worden op de dader. Wij ondersteunen u bij de voorbereiding van de zitting en tijdens het strafproces.