Mensenhandel

Het uitbuiten van mensen, door ze bijvoorbeeld gedwongen in de prostitutie te laten werken, is een ernstig misdrijf. Niet alleen omdat met dit misdrijf een grote inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, maar ook omdat het vaak gepaard gaat met (zwaar) geweld.

Slachtoffers kampen niet zelden met ernstig fysiek en psychisch letsel. Gedwongen prostitutie is de meest bekende vorm van mensenhandel, maar iedere vorm van exploitatie van mensen, gedwongen dienstverlening en het profiteren van de uitbuiting van een ander is strafbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsrelaties in de bouw, land- en tuinbouw, horeca of aan au-pairs.

Hoewel de aanpak van mensenhandel een hoge prioriteit heeft bij politie en justitie, zijn slachtoffers vaak (terecht) angstig om met politie en justitie in gesprek te gaan. Wij verlenen juridische bijstand en zijn een steun in de rug voor alle slachtoffers die deze juridische weg niet alleen door willen.