Moord / Doodslag

Het verliezen van een dierbare is een nachtmerrie. Als de oorzaak daarvan dan ook nog eens gelegen is in een opzettelijk gepleegd misdrijf, kent die nachtmerrie vaak geen grenzen. Geen juridische procedure kan het leed dat de dader veroorzaakt heeft, verzachten. Het gevoel van genoegdoening zal altijd uitblijven.

Hoewel een strafrechtelijke procedure niets zal veranderen aan het vreselijke verlies, is juridische steun in de strafzaak aan nabestaanden onmisbaar. Wij weten uit ervaring dat nabestaanden regelmatig grote behoefte hebben aan informatie over de inhoud van het politieonderzoek, dit gaat soms zover dat het volledige dossier waarover de rechtbank beschikt van A tot Z gespeld wordt. Lang niet altijd willen politie en justitie hier inzage in geven. Een advocaat kan hierin een doorslaggevende rol hebben.

Samen met u worden de processtukken bestudeerd, worden mogelijke verweren van de verdediging besproken en wordt een inhoudelijke zitting voorbereid. Wij staan u bij met raad en daad tijdens besprekingen met de Officier van Justitie die het onderzoek leidt. Wij helpen u bij het uitoefenen van uw spreekrecht en treden in overleg met de Rechtbank en de Officier van Justitie over de wijze waarop u uw verhaal wilt doen tijdens de zitting. Als u wilt spreken over het bewijs en de strafmaat, voorzien wij u van de nodige juridische adviezen. Wij werken hierin nauw samen met ketenpartners als bijvoorbeeld uw casemanager van Slachtofferhulp Nederland en de woordvoerder van Namens de Familie. Natuurlijk kunt u, indien gewenst, het spreken in de zittingszaal ook aan ons overlaten.

Als de rechter eenmaal een veroordeling heeft uitgesproken, heeft u het recht om op de hoogte gehouden te worden over verlof en vrijlating van de dader. De rechter kan een dader overigens een gebieds- en/of contactverbod opleggen zodat u minder risico loopt de dader onverwacht tegen te komen. Wij adviseren u graag over deze mogelijkheid.