Zedenmisdrijven

Slachtoffers van een zedendelict gaan vaak door een hel. Gevoelens van verdriet, angst, pijn en ook schaamte staan op de voorgrond, zeker wanneer de dader een bekende is. Of u nu het slachtoffer bent van ontucht, aanranding of verkrachting, als slachtoffer van een zedendelict moet u besluiten of u aangifte doet. Wij realiseren ons als geen ander, dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Het doen van aangifte in een zedenzaak kan bovendien grote gevolgen hebben. Goed advies voorafgaand aan de aangifte, is daarom van groot belang. Bij ons is een eerste gesprek altijd kosteloos, ook als u nog geen aangifte hebt gedaan. Indien u aangifte heeft gedaan, heeft u recht op een toegevoegde advocaat. Dit betekent dat de Nederlandse Staat de kosten voor uw rechtsbijstand volledig vergoedt.

Zedenzaken zijn doorgaans zaken van een lange adem. De capaciteit bij politie en justitie is, op het gebied van zeden, helaas beperkt. Een advocaat weet hoe de hazen lopen. Een belangenbehartiger die op de juiste tijden de juiste stappen zet en weet waar hij moet zijn, kan van invloed zijn op een spoediger verloop van de zaak.

Als de rechter eenmaal een veroordeling heeft uitgesproken, heeft u het recht om op de hoogte te worden gehouden over verlof en vrijlating van de dader. De rechter kan een dader overigens een gebieds- en/of contactverbod opleggen zodat u minder risico loopt de dader onverwacht tegen te komen. Wij adviseren u graag over deze mogelijkheid.