Hoe verloopt een strafzaak als u verdachte bent?

De ene strafzaak is de andere niet. Daar weten wij alles van. Voor informatie meer toegespitst op uw eigen zaak of vraag, kunt u altijd telefonisch of via de e-mail contact opnemen.

In algemene zin ziet de een strafzaak voor een verdachte er als volgt uit:

Aanhouding

Iedereen die door de Politie wordt aangehouden, wordt overgebracht naar het Politiebureau voor verhoor. De politie mag een verdachte na aanhouding maximaal 6 uur voor verhoor vasthouden. De tijd van 12 uur ’s nachts tot 9 uur in de ochtend wordt bij deze berekening niet meegeteld.

Het recht op een advocaat

Iedereen die is aangehouden heeft kosteloos recht op bijstand van een advocaat. Doe als verdachte nooit afstand van dit recht. Een advocaat kan vertellen wat uw rechten zijn en u adviseren over uw proceshouding; spreken of zwijgen. U mag zelf uw advocaat kiezen. Ook een gekozen advocaat kan kosteloos rechtsbijstand verlenen. U kunt ons hiervoor altijd bellen, ook als een familielid of vriend vast zit. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op onze mobiele nummers.

Het verhoor door de politie

De politie stelt de verdachte na de aanhouding vragen over het strafbare feit waar de verdenking op ziet. Een verdachte is niet verplicht om te antwoorden. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Het kan heel belangrijk zijn om een beroep te doen op het zwijgrecht. Omdat dit niet in alle gevallen zo is, is advies van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat essentieel. Uw advocaat mag het verhoor van de politie bijwonen.

Inverzekeringstelling

Wanneer de politie een verdachte langer vast wil houden dan 9 uur, geeft de Hulpofficier van Justitie een bevel tot inverzekeringstelling af. Met dit bevel kan de politie een verdachte nog eens maximaal 3 maal 24 uur op het politiebureau vasthouden.

Hoe verder?

Aan het einde van de tijd van de inverzekeringstelling besluit de Officier van Justitie wat er verder gaat gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Sepot

Bij een sepot wordt u in vrijheid gesteld en laat men de zaak rusten. In bepaalde gevallen bestaat er het recht op schadevergoeding voor de nacht(en) die u heeft vastgezeten. Raadpleeg hiervoor een advocaat.

Strafbeschikking

Het kan zijn dat u in vrijheid wordt gesteld, maar wel een beschikking krijgt uitgereikt waarin een straf aan u wordt opgelegd. Indien u het hier niet mee eens bent, is het belangrijk snel naar een advocaat te gaan. De advocaat kan verzet instellen. De zaak wordt dan opnieuw beoordeeld. U hoeft de opgelegde straf, zo lang de procedure loopt, niet te voldoen.

Oproep voor een zitting / dagvaarding

Indien u in vrijheid wordt gesteld, kan het zijn dat de politie direct een oproep voor een zitting meegeeft. Het kan ook anders: soms hoort u na uw vrijlating eerst niets en krijgt u maanden later alsnog een oproep voor een zitting. Het is altijd aan te raden een advocaat in te schakelen als u voor een zitting wordt opgeroepen. Een advocaat kan vooraf het dossier opvragen en indien nodig een verzoek indienen om nader onderzoek, zoals het horen van getuigen. Tenslotte kan een advocaat tijdens de zitting namens u verweer voeren. Een advocaat benadert het dossier vanuit uw positie en heeft daardoor vaak een andere kijk op de processtukken dan de rechter. Hier is echt voordeel mee te halen voor de verdachte! Het kan leiden tot een vrijspraak, of als er voldoende bewijs is, tot een lagere straf.

De rechter-commissaris

Wanneer de zaak ernstiger is en de Officier van Justitie u na het verhoor niet in vrijheid stelt, wordt u na de inverzekeringstelling voorgeleid aan een rechter-commissaris. Uw advocaat gaat met u mee. De rechter-commissaris bepaalt of de inverzekeringstelling terecht is geweest en of u nog langer (maximaal 14 dagen) mag worden vastgehouden; dit heet voorlopige hechtenis. Als de rechter-commissaris besluit dat u vast blijft zitten, gaat u naar een Huis van Bewaring. Hier kunt u voor het eerst weer bellen en bezoek krijgen.

De Raadkamer Gevangenhouding

De Officier van Justitie kan verzoeken om u na 14 dagen nog langer vast te houden. De Raadkamer van de Rechtbank bepaalt of dit verzoek wordt toegewezen. Indien er redenen zijn voor afwijzing, is het heel belangrijk dat er verweer wordt gevoerd. Een goede advocaat is dan essentieel. De Raadkamer mag voor maximaal 90 dagen de gevangenhouding bevelen. Binnen deze termijn moet er een eerste zitting komen. Indien u het niet eens bent met het besluit van de Raadkamer kunt u hoger beroep instellen bij het Gerechtshof.

Het kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden een zeer spoedige invrijheidstelling rechtvaardigen. Een advocaat kan bij de Raadkamer vragen om schorsing van de voorlopige hechtenis. Een actieve advocaat is in de voorbereidingsfase en tijdens de raadkamerzitting dan ook hard nodig want u heeft nog steeds weinig mogelijkheden tot contact met de buitenwereld. Wij zijn betrokken en vasthoudend.