Advocaat drugszaken

DRUGS & OPIUMWET DELICTEN – De handel in verdovende middelen is bij uitstek een delict dat niet solitair gepleegd wordt. Bij de opsporing van deze feiten gaan politie en justitie dan ook zeer gestructureerd te werk. Vaak komt het pas tot een aanhouding als de structuur van een organisatie die handelt in verdovende middelen al grotendeels in kaart is gebracht. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het ook zomaar kan zijn dat een aanhouding van een bezitter of vermeende handelaar berust op een ‘toevalstreffer.’

Juist omdat kort na een aanhouding nog nauwelijks informatie over de inhoud van de verdenking wordt prijs gegeven door het Openbaar Ministerie, kan het van belang zijn om in opium-zaken niet direct te verklaren, maar gebruik te maken van het zwijgrecht. Dat is echter lang niet in alle zaken het beste advies. Soms is het juist wel belangrijk duidelijk te maken hoe gering uw rol binnen het geheel was.

Omdat uw rol binnen het geheel juridisch veel ingewikkelder kan liggen dan u zelf dacht, is het van belang te overleggen met een advocaat voordat u gaat verklaren. Een nauw betrokken advocaat die alle details uitvoerig met u doorneemt is dan cruciaal. Wij hebben ervaring met zowel de kleine als grote drugszaken en stellen uw belang voorop gedurende de hele procedure.