Advocaat ISDzaken

ISD ZAKEN – Als u te vaak met Politie en Justitie in aanraking komt, krijgt u onder bepaalde voorwaarden het etiket “veelpleger” opgeplakt. Dit etiket kan er uiteindelijk toe leiden dat u voor een simpel vergrijp als een winkeldiefstal twee jaar lang gedetineerd kunt raken.

Het doel van deze langdurige detentie die meestal overgaat in een klinische behandeling, is dat u een programma aangeboden krijgt dat veel uitgebreider is dan gewoon opsluiten met daarna reclasseringstoezicht. Het is de bedoeling dat de tijd van de ISD-maatregel wordt gebruikt om uw leven structureel zo te veranderen dat u na die twee jaar niet meer met Politie en Justitie in aanraking komt.

Door bezuinigingen in het gevangeniswezen en allerlei wachtlijsten en regels binnen de hulpverlening bestaat er echter het risico dat u een (te) groot deel van de ISD-maatregel gewoon vast zit in de Gevangenis.

Het is dan ook belangrijk dat u een advocaat heeft, die ervaring heeft met dit soort langdurige trajecten. Een advocaat die op tijd aan de bel kan trekken wanneer de plannen wel mooi maar niet haalbaar zijn. Een advocaat die nadat de maatregel is opgelegd naar u omkijkt en betrokken blijft. Als dat nodig is, zullen wij alles in het werkt stellen om de aan u opgelegde maatregel opnieuw door de Rechtbank te laten toetsen.