Advocaat jeugdzaken

JEUGDZAKEN – Wanneer je nog geen 18 jaar was toen het feit waarvan je wordt verdacht, werd gepleegd, zijn de regels van het jeugdrecht van toepassing. In de Wet is bepaald dat de rechter in het jeugdrecht, als het tot een bewezenverklaring van de beschuldiging komt, moet kijken naar “het pedagogisch belang.” Dat wil zeggen dat de rechter moet beoordelen wat er moet gebeuren om te zorgen dat een jongere niet nog een keer bij de strafrechter komt. Dit betekent dat je als jongere te maken krijgt met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering. Het kan zijn dat ook de andere gezinsleden worden betrokken in de strafzaak. De Raad van de Kinderbescherming wil bijvoorbeeld ook altijd een gesprek met je ouders en/of leraren hebben. Het strafadvies zal worden afgestemd op wat deze volwassenen in jouw belang vinden. Een straf volgens het jeugdrecht kan dan ook grote veranderingen brengen in jouw dagelijks leven.

De wetgever heeft bepaald dat iedere jongere recht heeft op een door de Staat betaalde gespecialiseerde advocaat. Het is natuurlijk erg belangrijk dat deze advocaat de speciale regels ook goed kent. Wij zijn gespecialiseerd in jeugdrecht en kunnen je precies vertellen wat in de strafrechtelijke procedure de instanties wel en niet mogen en wat er voor jou mogelijk is.

Jongeren zijn in hun ontwikkeling en gedrag soms jonger dan je op grond van hun biologische leeftijd zou verwachten. Als je nog geen 21 jaar bent, is het mogelijk om aan de rechter te vragen de regels van het jeugdstrafrecht toe te passen, vaak pakt dat positief uit. Om de rechter van de noodzakelijkheid van het jeugdstrafrecht te overtuigen is het belangrijk dat je een advocaat hebt, die vaker jongeren bijstaat. Wij hebben ruime ervaring met het bijstaan van jongeren en doen dit graag. Als je niet naar ons kantoor kan of wil komen, komen wij bij je thuis of spreken we af op een andere locatie.