Advocaat Zedenzaken

ZEDENZAKEN – Beschuldigd worden van een zedenzaak, is altijd emotioneel een zeer ingrijpende gebeurtenis. Moderne communicatiemiddelen en sociale media zorgen daarnaast voor een glijdende schaal, waardoor het voor veel (jonge) mensen niet altijd duidelijk is wat strafbaar is en wat niet.

Als de beschuldiging van een zedendelict op zichzelf juist is, is er vaak veel schaamte en is het heel erg belangrijk dat een advocaat mee helpt zoeken naar mogelijkheden om het leven na de strafzaak weer goed op te pakken.

Als de beschuldiging onterecht is, is er vaak al zoveel kapot gemaakt dat de vrijspraak maar een deel van de pijn kan wegnemen.

Wie betrokken raakt in zedenzaken ziet zijn of haar wereld vaak al ineenstorten voordat de zaak goed en wel onder de rechter is gebracht. Dat zedenzaken vaak zaken van de lange adem zijn, maakt het er niet beter op.

Een goede verdediging is, wanneer u verdacht wordt van een zedendelict, onontbeerlijk. In alle situaties geldt dat het belangrijk is dat uw advocaat een zeer kritisch oog heeft voor de inhoud van de feitelijke beschuldiging en het juridisch kader van de zakelijke verdediging. Daarbij verliezen wij uw persoonlijke omstandigheden niet uit het oog.